Bildedeling

Knusende dom i Forliksrådet: Robin Lund må tilbakebetale hele fakturabeløpet fra 2022, med fratrekk kr 225,- Les mer…


Våre viktigste kampsaker:


   Robin Lund stevnet 7 bildedelere inn for Oslo Tingrett. Dommen falt 4.11.2022 og er rettskraftig. Bildene ble dømt markedspris kr. 100,- istedenfor Robin Lunds krav på rundt kr 3000,-. Borgarting Lagmannsrett avviste Robin Lunds anke.  Les mer…

   Robin Lund saksøkte én enkelt bildedeler 4.okt. 2023 og hevdet at det var brukt en annen type bilde enn i rettssaken han tapte. Bildet ble dømt markedsverdi kr 500,- i Tingretten. Dette ble en svært spesiell sak der advokatfirmaet BDO henvendte seg med tilbud om “no cure,no pay”.  Planen er å følge opp saken.

   NTB- Norsk telegrambyrå virker som om de har kopiert Robin Lunds forretningsstrategi. Det uforståelige er at et dansk (!) firma «Copyrightagent» hevder at de representerer NTB- og krever summer som likner Robin Lund sine. «Copyrightagent» er aggressive og virker som svindlere. Kontakt oss og avvis krevet. Mer kommer senere.

   RobinLund-viruset er smittsomt: Enkelte bildeformidlere forsøker seg med samme strategi og priser som Robin Lund. Vi har noen, og kommer tilbake til eksempler. 

   Millionforetaket «Svindel satt i system» 
Robin Lunds’s forretningsidé er å legge ut helt vanlige bilder/plakater der det forsettlig ikke gis noen informasjon om opphavsrettighet eller betalingskrav. Det medfører at folk går ut ifra at bildet er  egnet til deling.
I etterkant faktureres brukerne av disse bilder for skyhøyt honorar og krenkelsesgebyr, ledsaget av linker og referanser som kan virke truende i den hensikt å presse fram betalingsvilje hos mottaker.

   Link til www.RettsNorge.no
Det finnes ikke noe sted hvor det lyves mer enn i norske rettssaler”  –  Ref.: -Lagdommer NN
Det finnes ikke noe sted hvor det lyves mer enn i Oslo tingrett” – Ref.: – Advokat Cato Schiøtz

 Hva betyr frie domstoler? <-link
Fri rådighet (kalles også disposisjonsprinsippet) tilsier at parter bestemmer både om de vil gå til sak og under saken har fri rådighet over dens gjenstand (form og innhold).
Det betyr i all hovedsak at domstolen ikke kan gå utover partenes påstander i sin avgjørelse.
   Eller betyr det at domstolen ikke kan tenke på egen hånd?

INGEN fra BDO har kontaktet meg i forkant, og jeg ble ganske overrasket. Historien finner du her.

Det virker som om media taler “vanlige folks sak”. Det er svært viktig for oss: Artikler og kommentarer både før og etter at dommen i Oslo Tingrett falt

Det er formelt viktig å avvise fakturaen. Vi viser deg hvordan

Alle illustrasjonene til Robin Lund er maken til de domfelte. Prisen er bestemt ut fra samme vilkår som for ALLE bildedelere vi har oversikt over. Robin Lund vil fortsette å presse på for å få urimelig betaling

Robin Lund har selv dokumentert fakturering og hengt ut “bildetyveri” med navn, video og foto. Det dreier seg anslagsvis om minst 2 mill. kroner pr. år!!

Robin Lund skriver i eposter og på nett at han selv bestemmer prisen, og referer til Kulturdepartementet som sier NEI. Hvem lyver?

Internett oversvømmes av gratis bilder der kreditering ikke er obligatorisk . Flere millioner bilder er gratis, og brukes i stor utstrekning i sosiale medier og på enkle hjemmesider der vanlige folk redigerer.

Det er slik at Åndsverkloven også inneholder et sett med regler for “enkle bilder” – som slett ikke er Åndsverk. Det overrasker

Og grovt uaktsomme? BingHodnelands advokater forsvarte Robin Lund med at bildedelere MÅ straffes for manglende kreditering: BingHodneland mangler kreditering på både hjemmesider og Facebook?

Og en vanlig bildetyv? Olav Torvund er Professor ved det juridiske fakultet UiO med arbeidsfelt opphavsrett. I intervju i Aftenposten forteller han at han brukte et bilde der det ikke var informasjon om opphavsrett. Dette er spennende for oss….

Categorier BILDEDELING TOPP, BILDEDELING_1,
BILDEDELING_PRAKTISK,
B , TR

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn