Bildedelere

På denne siden har jeg oversikt til alle dere som er ofre for Robin Lunds forsettlige svindel overfor dere: Dere finner en illustrasjon der det ikke er noen informasjon om at bildet tilhører noen som krever opphavsrettighet til bildet eller betaling for at du skal kunne bruke bildet. Flere måneder etter bruk får dere en urimelig stor faktura med straffegebyr og trusler om at fordi dere har forbrudt dere mot Åndsverksloven så kan dere vente dere rettslig pågang og store utgifter hvis dere ikke betaler.

Denne siden er ment å organisere hva jeg mener du skal gjøre for å sikre dine rettigheter i forhold til Robin Lund (og tilsvarende luringer).
Det er også viktig å sette robin Lund på plass slik at han oppfyller loven; særlig i fohold til regnskapsloven og merverdiavgiftsloven. I tiden FØR juni 2021  (da Bildedeling og jeg kom inn i bildet) var det mange som ble presset til å betale til dels uhyrlige priser for illustrasjoner til Robin Lund: Mellom 2015 og 2021 var hver og en ALENE, det var ingen samlet dokumentasjon for å synliggjøre Robin Lunds forretningskonsept. Derfor ble de forskjellige Forliksråd og Tingretter forledet til å tro på Robin Lund og hans advokater: Påstander om brudd på Åndsverksloven har en status hos vanlige folk, og vanlige folk finnes også i Forliksråd og Tingrett: Truslene kom Robin Lund til gode…

I dag har vi sett at i samlet flokk kan vanlige folk vinne fram til rettferdighet!

Ikke alltid helt, men i vårt tilfelle nok til å stoppe bildesvindleren Robin Lund. Og vi skal være talerør for alle ofre for Robin Lund. Og denne undersiden av bildedeling er ment for alle dere!

Vi mener at vår dom har stor samfunnsmessig betydning: Den vil gjelde alle som ikke har betalt Robin Lunds “fete” faktura, De som HAR betalt, kan kreve tilbake moms på “oppreisning”, og de kan også kreve at “oppreisning” over kr. 100,- skal tilbakebetales

NÅR blir Robin Lund en kriminell? Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor kan brukes til å illustrere meldinger på sosiale media og nettsider.   I årene før 2022 etterfakturerte Robin Lund etter…

Her sammenlikner jeg googling av påskebilder med og uten “gratis” i forkant

Vi viser her forskjellige versjoner av fakturaer fra Robin Lund. Er det noe straffbart her?

Robin Lund har selv dokumentert fakturering og hengt ut “bildetyveri” med navn, video og foto. Det dreier seg anslagsvis om minst 2 mill. kroner pr. år!!

Vi har satt opp punkter vi arbeider med, og det er disse punktene vi ønsker at dere som er rammet skal kommentere. Eller komme med nye punkter (25773)

Pr.1.august 2021: Nå er de første høye krav om betaling for bilder man finner på Internett kommet til tannlegene. De kravene vi har fått se, er useriøse og basert på spekulativt grunnlag. Vi har undersøkt grundig, også ved dyktig advokat: Avvis kravet! (25668)

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn