TINGRETTEN

I første del her finner du referat og inntrykk før, under og etter dommen i Oslo Tingrett

4.nov 2022 ble dommen avsagt i vår favør og senere rettskraftig: Robin Lund anket til Borgarting Lagmannsrett, men ble avvist.

Lagmannsretten avviste Robin Lunds anke: Anketilsvaret inneholder solid argumentasjon og mye dokumentasjon på bildetyper og bildepriser.

Det er svært annerledes informasjon under bildene nå i okt 2022 enn det var da vår bildedelere fant bilder før sommeren 2021

Det er kun tidsrommet 28.2.2018 – 26.3.21 som er interessant for å påpeke de muligheter de saksøkte hadde for å finne opphavsperson/rettighetshaver til illustrasjonen de brukte.

Sluttinnlegg er der advokatene samler sammen sine bevis i siste rettsmøte før dommen faller.

Robin Lunds advokater legger fram sitt prosesskrift

Robin Lund kommer med kraftige beskyldninger og dårlig skjulte trusler for å presse fakturamottaker til å betale. Advokaten følger opp i Prosess-skrift

Her finner du informasjoner om rettsinstanser, dommer og inkassosaker bildedelere har vært gjennom før vår rettskraftige dom i Oslo Tingrett

Interessant for vår sak: Denne gjaldt utmåling av rimelig vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

For å ønske studentene en god 17. mai, la Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ut et bilde av et norsk flagg på sin Facebook-side. De ble dømt i Oslo Tingrett 9.feb.2021

DOM LB-2020-164203. VG brukte bilder uten tillatelse i en spesiell sak. I Åndsverkloven er det regler om “Sitatrett”, og derfor vant VG. Mange detaljer om innhold i Åndsverkloven har betydning for vår sak 🙂

Hvis du ikke avviser kravet i rett tid, kan Robin Lund bringe inkasso inn for Namsmannen. Trikset er stygt, og det må vi gjøre noe med!

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn