Tag: LR

Sammenheng PRIS og KVALITET illustrasjoner

Betyr bilders kvalitetsforskjell noe for pris og bruksområde? For de saksøkte er det viktig å påpeke forskjellen på bilder; kvalitet- og bruksområde Det er etter vår mening 2 hovedgrupper bilder som angår VÅR sak, og som nevnes i Åndsverkloven. Journalistiske-/nyhets-bilder / redaksjonelle bilder: En fotograf forklarte at det karakteristiske for slike bilder var at man måtte [...]