OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

Det er mange nettsider og artikler som omhandler opphavsrett. Her er noen steder/artikler for økt forståelse

  • HVL kompetanseutvikling er et nettsted som legger ut informasjon og ressurser knyttet til kompetanseutvikling i skolen. De virker nøytrale og pålitelige. Blant mye annet fant jeg fin informasjon om opphavsrett; som du finner på denne linken 
  • Immatrielrettstrollet – www.iptrollet.no er en svært spennende side. Jeg skal lage en egen post om dette. I mellomtiden kan du starte her:-)

Artiklene nedenfor er litt tilfeldig akkurat nå, men de berører opphavsrett, plikt (?) til å oppgi opphavsrettslig informasjon, krediteringsplikt ol.

Vi mener at vår dom har stor samfunnsmessig betydning: Den vil gjelde alle som ikke har betalt Robin Lunds “fete” faktura, De som HAR betalt, kan kreve tilbake moms på “oppreisning”, og de kan også kreve at “oppreisning” over kr. 100,- skal tilbakebetales

NÅR blir Robin Lund en kriminell? Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor kan brukes til å illustrere meldinger på sosiale media og nettsider.   I årene før 2022 etterfakturerte Robin Lund etter…

Her sammenlikner jeg googling av påskebilder med og uten “gratis” i forkant

Vi viser her forskjellige versjoner av fakturaer fra Robin Lund. Er det noe straffbart her?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn