Rettssaken Robin Lund-CoOwner er ferdig!

Historien er slik:

Robin Lund tapte saken i Oslo Tingrett 4.november 2022 om både verdi av bildene og verdi av gebyr for bruk av bildene uten å innhente tillatelse til bruk.

Bildene som ble brukt av de 7 stevnede parter, var i utgangspunktet enkle bilder – noen kanskje bearbeidet via datamaskin.  Men kurven med kyllinger var ifølge Robin Lund selv – et vanskelig og kreativt stykke arbeid. Se bildene på denne linken.

Jeg forstår at Robin Lund forsto at tapet i Oslo Tingrett (og anken til Lagmannsretten) fullstendig smadret hans forretningside:

  1. Legge ut enkle høytidsbilder med hilsningstekst der en interessert bruker ikke hadde mulighet for å finne opphavsperson. Han legger ut andre typer bilder også; alle virker som å ha en tilpassning til artikler på sosiale media.
  2. Via Google finner Robin Lund at noen som har brukt bildet som han har lagt ut.
  3. Robin Lund venter i gjennomsnitt 1-2 år før han – uten forhåndskontakt – sender en stor faktura for bruk av bildet; gjennomsnitt kr. 10.000
  4. Robin Lund legger ved svært truende brev om hva som skal skje hvis offeret (brukeren) ikke betaler.
  5. Før jeg engasjerte meg, var det over 100 som jeg kjenner til, som følte seg presset til å betale.

 

 

Robin Lund tenker seg om, og finner en mulighet for å ihvertfall presse penger fra noen flere brukere: Han presenterer et bilde av Norges Bank der han maler ut hvor stor kreativ, kunstnerisk og kompetansefylt innsats han har gjort for å lage bildet av Norges Bank.

Etter min mening er min kommentar av Robin Lunds NorgesBank-bilde svært viktig, og finnes på denne linken.
En oversikt over denne type bilder starter denne linken.

Robin Lund tenker at DETTE NorgesBank-bildet skal han fremstille overfor Oslo Tingrett som et bilde man får godt betalt for i markedet: Og stevner en bruker av denne type bilde; CoOwner. Vinner han fram her, er veien åpen for å skvise penger ut av mange flere bildedelere.

Også de som har brukt like bilder som de saksøkte parter, fordi Robin Lund hevder overfor andre brukere at dommen kun gjelder de 7 som han tapte for i Oslo Tingrett!

Og Sirkus Robin Lund kan komme igang igjen:
Trusler og krav for å kreve inn penger på ikke-avtalt etterfakturering.

Altså en svært viktig rettssak.

CoOwner kontaktet meg for hjelp etter at de ble stevnet.
Jeg forberedte meg på å hjelpe CoOwner så langt det var mulig; trøst og aktiv handling:
I samarbeid med advokat Fredrik Sollie forfattet jeg et grundig tilsvar; uten vederlag for CoOwner.
Advokat Sollie har solid erfaring med Robin Lund og Oslo Tingrett: Noen av hans arbeider finner du på denne linken.

Jeg var nettopp ferdig med tilsvaret til Oslo Tingrett da jeg fikk telefon fra innehaver av CoOwner:
CoOwner hadde fått telefon fra BDO-advokatene om at de gjerne ville se på saken hans; de trengte saker til sine advokatfullmektiger.
Dersom BDO kunne få arbeidet med denne saken, skulle de gjøre det for “no cure, no pay”

Fristende for CoOwners daglige leder – som aksepterte tilbudet fra BDO istedenfor å bruke advokat Fredrik Sollie.

Slik ble det: BDO-advokatene overtok saken. Jeg sendte kopi av mitt tilsvar dit. Jeg fikk senere kopi av BDO’s tilsvar.

Utover dette hørte jeg INGENTING før jeg i går; mandag 18. september fikk en telefon fra BDO-advokat Fredrik Dreyer:

“Rettsaken Robin Lund versus CoOwner HADDE funnet sted”:

De 2 partene møtte med sine juridiske representanter; og vitnene Robin Lund og dagl.leder CoOwner vitnet via Video.

Jeg ble aldri spurt om å være vitne.

Det er alt jeg vet – nå venter vi på dommen.

Mitt forslag “TILSVAR til Oslo Tingrett Sak 23-095386TVI-TOSL-03 – Robin Lund versus CoOwner” FINNER DU PÅ DENNE LINKEN <–

Historien er slik:

Robin Lund tapte saken i Oslo Tingrett 4.november 2022 om både verdi av bildene og verdi av gebyr for bruk av bildene uten å innhente tillatelse til bruk.

Bildene som ble brukt av de 7 stevnede parter, var i utgangspunktet enkle bilder – noen kanskje bearbeidet via datamaskin.  Men kurven med kyllinger var ifølge Robin Lund selv – et vanskelig og kreativt stykke arbeid. Se bildene på denne linken.

Jeg forstår at Robin Lund forsto at tapet i Oslo Tingrett (og anken til Lagmannsretten) fullstendig smadret hans forretningside:

  1. Legge ut enkle høytidsbilder med hilsningstekst der en interessert bruker ikke hadde mulighet for å finne opphavsperson. Han legger ut andre typer bilder også; alle virker som å ha en tilpassning til artikler på sosiale media.
  2. Via Google finner Robin Lund at noen som har brukt bildet som han har lagt ut.
  3. Robin Lund venter i gjennomsnitt 1-2 år før han – uten forhåndskontakt – sender en stor faktura for bruk av bildet; gjennomsnitt kr. 10.000
  4. Robin Lund legger ved svært truende brev om hva som skal skje hvis offeret (brukeren) ikke betaler.
  5. Før jeg engasjerte meg, var det over 100 som jeg kjenner til, som følte seg presset til å betale.

 

 

Robin Lund tenker seg om, og finner en mulighet for å ihvertfall presse penger fra noen flere brukere: Han presenterer et bilde av Norges Bank der han maler ut hvor stor kreativ, kunstnerisk og kompetansefylt innsats han har gjort for å lage bildet av Norges Bank.

Etter min mening er min kommentar av Robin Lunds NorgesBank-bilde svært viktig, og finnes på denne linken.
En oversikt over denne type bilder starter denne linken.

Robin Lund tenker at DETTE NorgesBank-bildet skal han fremstille overfor Oslo Tingrett som et bilde man får godt betalt for i markedet: Og stevner en bruker av denne type bilde; CoOwner. Vinner han fram her, er veien åpen for å skvise penger ut av mange flere bildedelere.

Også de som har brukt like bilder som de saksøkte parter, fordi Robin Lund hevder overfor andre brukere at dommen kun gjelder de 7 som han tapte for i Oslo Tingrett!

Og Sirkus Robin Lund kan komme igang igjen:
Trusler og krav for å kreve inn penger på ikke-avtalt etterfakturering.

Altså en svært viktig rettssak.

CoOwner kontaktet meg for hjelp etter at de ble stevnet.
Jeg forberedte meg på å hjelpe CoOwner så langt det var mulig; trøst og aktiv handling:
I samarbeid med advokat Fredrik Sollie forfattet jeg et grundig tilsvar; uten vederlag for CoOwner.
Advokat Sollie har solid erfaring med Robin Lund og Oslo Tingrett: Noen av hans arbeider finner du på denne linken.

Jeg var nettopp ferdig med tilsvaret til Oslo Tingrett da jeg fikk telefon fra innehaver av CoOwner:
CoOwner hadde fått telefon fra BDO-advokatene om at de gjerne ville se på saken hans; de trengte saker til sine advokatfullmektiger.
Dersom BDO kunne få arbeidet med denne saken, skulle de gjøre det for “no cure, no pay”

Fristende for CoOwners daglige leder – som aksepterte tilbudet fra BDO istedenfor å bruke advokat Fredrik Sollie.

Slik ble det: BDO-advokatene overtok saken. Jeg sendte kopi av mitt tilsvar dit. Jeg fikk senere kopi av BDO’s tilsvar.

Utover dette hørte jeg INGENTING før jeg i går; mandag 18. september fikk en telefon fra BDO-advokat Fredrik Dreyer:

“Rettsaken Robin Lund versus CoOwner HADDE funnet sted”:

De 2 partene møtte med sine juridiske representanter; og vitnene Robin Lund og dagl.leder CoOwner vitnet via Video.

Jeg ble aldri spurt om å være vitne.

Det er alt jeg vet – nå venter vi på dommen.

Mitt forslag “TILSVAR til Oslo Tingrett Sak 23-095386TVI-TOSL-03 – Robin Lund versus CoOwner” FINNER DU PÅ DENNE LINKEN <–

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn