Vi står bak 400x400Det er slik at Åndsverkloven også inneholder et sett med regler for “enkle bilder” – som slett ikke er Åndsverk. Generelt vil nok dette være ukjent og overraskende for de fleste – og mange av Bildedelings kontakter forteller at de er blitt skremt og redde av robin Lunds ordbruk og trusler.

Vi tror at svært få “vanlige folk” vil kopiere og ta i bruk et bilde der det finnes tilgjengelig informasjon om opphavsrett eller betalingskrav. Og vi tror det er veldig mange i gruppen som har fått faktura fra Robin Lund som er enkle også når det gjelder kunnskap om hvordan finne godt gjemt informasjon om opphavsretten til et bilde der opphavsmannen har gjort sitt beste for å gjemme denne informasjon.

Hovedaktiviteten på sosiale medier er å dele informasjon og bilder; en aktivitet “i tiden”.
Et voldsomt tilbud på gratis og delbare bilder gjør noe med oss, og jeg vil mene de aller fleste deler slike bilder i “god tro”.

 

Rettsvillfarelse
“Rettsvillfarelse er at man i gjerningsøyeblikket ikke kjenner til at en handling eller unnlatelse er straffbar, og handler i den tro at den utførte handling eller unnlatelse er lovlig. Spørsmålet ved rettsvillfarelse er om uvitenheten bør frita tiltalte for straff, eller i hvert fall sette ned straffen betydelig. Tanken er at når man i gjerningsøyeblikket ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, så foreligger ingen ”forbrytersk vilje,” og tiltalte har da kun opptrådt i tråd med loven, slik han har oppfattet denne.”

Sitat “Jusinfo.no” – med link her

 

Alle i vår gruppe er enige i at den som produserer et bilde, har opphavsrettighet til dette – og har en udiskutabel rettighet til å ta betalt for bildet. 
Det må  likevel være en forutsetning at produsent gir bruker en mulighet til å finne kontaktmulighet og betingelser for bruk av bildet. Dersom produsenten er proffesjonell, dvs. at distribusjon av bilder for betaling er en levevei, mener gruppen at det må stilles krav til åpenhet og informasjon om betingelser for bruk av bildet, slik at bruker ikke må ha digital spesialkompetanse. Med bakgrunn i at det på Internett tilbys svært mange gratis bilder, kan det lett oppstå misforståelse dersom man ikke finner rettighetsinformasjon bak bilder man finner ved normale google-søk.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn