Artikler

DOKK organisasjon eu

Her er det hjelp å få med å finne fram til lover, oganisasjonsforhold, oppbyggin og mye mer:...

DOKK -Post om oppdatering 15 april

Litt grundigere informasjon vedr. oppdateringer. Utskrivbar versjon på denne linken Oppdatering 19.april 2024: Sak 9 C – ‘Håndtering av vannskade’: En utfordring av styrets virkelighetsoppfatning basert på klar og tydelig dokumentasjon fra boligeier.   Dette er...

DOKKAB Habilitetskrav Årsmøte 2024

Til Årsmøtet vil vi gjøre spesielt oppmerksom på habilitetskrav i ‘Vedtekter Sameiet Dokkbygningen‘ utdrag fra side 6, §10 Styret, punkt 3: “Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller...

Litt mer om forsikringstrøbbel på Aker Brygge:

Oppdatering 4.april 2024: Vi har distribuert brev til beboerne i DOKK og mottatt tilbakemeldinger som avdekker et mønster av frustrasjon og resignasjon. Mange beboere, ofte eldre som har flyttet fra villaer eller selveierleiligheter, er godt kjent med hva en...
Vårt innspill til sak på Årmøtet 2024

Vårt innspill til sak på Årmøtet 2024

Dette er vårt brev 14.mars 2024 til Styret i Sameiet Dokkbygningen om sak som ønskes behandlet på Årsmøtet 22.april 2024 20240314 FORSLAG til vedtak på Årsmøtet i DOKK - Vannskade...
Rust&Råte under balkong i 6.etg

Rust&Råte under balkong i 6.etg

Historien er at på Bryggetorget 9 har det i flere år vært vannlekkasje fra utvendige balkong til leilighet 80-60 i 6.etasje rett over meg – og ned til min balkong til leilighet nr 80-52 i 5.etasje.  Vannlekkasjen har kommet fra forskjellige steder i taket til...
Brev til boligeiere i Sameiet DOKK; lagt i postkassen

Brev til boligeiere i Sameiet DOKK; lagt i postkassen

Dette brevet skrev vi til boligeierne i DOKK, og la det i postkassen til alle leilighetene 21.mars 2024: (samme kveld la vi også i postkassene en beklagelse om at vi hadde skrevet feil måned (!) på årsmøtet som skal være 22.april 2024) TIL eier av bolig i Sameiet DOKK...

Beskrivelse av Rust&Råte under balkong i 6.etg

I dette dokumentet “20230604 alvorlig Rust & Råte under veranda 6etg” ligger bilder fra taket på vår balkong i 5.etg. Taket er gulvet på balkongen i 6.etg der forrige eier skifyet gulvbelegget 20230604 alvorlig Rust & Råte under veranda...