Dette er vårt brev 14.mars 2024 til Styret i Sameiet Dokkbygningen om sak som ønskes behandlet på Årsmøtet 22.april 2024

20240314 FORSLAG til vedtak på Årsmøtet i DOKK - Vannskade BT9