Historien er at på Bryggetorget 9 har det i flere år vært vannlekkasje fra utvendige balkong til leilighet 80-60 i 6.etasje rett over meg – og ned til min balkong til leilighet nr 80-52 i 5.etasje. 

Vannlekkasjen har kommet fra forskjellige steder i taket til min balkong, og det har gitt vannansamling forskjellige steder på min balkong.

Jeg har forsøkt flere ganger siden 2020 på å få styret i sameiet Dokk (Bryggetorget) til å gjøre noe med dette, men de har henvist til, og samarbeidet med, Bryggedrift slik at man har bagatellisert min henvendelse ut fra forskjellige forklaringer på årsaken til skade på min balkong. (Bryggedrift er et driftsseskap på Aker Brygge som skal ta seg av praktiske gjøremål og div. administrasjon for å hjelpe sameiene (IKKE sameierene) når Bryggedrift på eget initiativ eller etter forespørsel fra sameiestyrene om hjelp.)

 

Jeg måtte be advokat (!) om hjelp for å komme videre, og etter advokathenvendelse kom Bryggedrift i 2022 for å se på skadene på min balkong: De tok ned noen plater som viste rust og råteskader. De inspiserte også balkongen i 6.etg. og bestemte seg for å legge ny membran og nytt gulv der.

Første uke i juni 2023 ble det satt igang arbeide med balkongen i 6.etasje. Jeg ble ikke varslet, og har ikke vært i kontakt med firmaet som utfører jobben.  Jeg har på oppfordring fra Bryggedrift latt håndverkere utføre nødvendig arbeid på nedløpsrør som går gjennom min balkong.

Jeg er både forundret og bekymret over at det ikke er foretatt tekniske målinger eller vurderinger av nødvendig arbeide under balkongen i 6.etasje. 

Jeg mener det er grunn til bekymring for liv og helse på sikt dersom den -etter mitt syn – grave rusten på bærebjelker ikke repareres på faglig forsvarlig måte. Jeg vil anta man også må ta rust ovenfra på de synlige skadene jeg viser i mitt vedlegg – eventuelt inspisere skader man ikke ser.

Lekkasjen har pågått lenge, trolig fra dato da forrige eier Barfod flyttet inn og skiftet hele gulvet på balkongen til egen leilighet 80-60.

 

Hvis du trykker på bildet, blir det forstørret: