Dette brevet skrev vi til boligeierne i DOKK, og la det i postkassen til alle leilighetene 21.mars 2024:

(samme kveld la vi også i postkassene en beklagelse om at vi hadde skrevet feil måned (!) på årsmøtet som skal være 22.april 2024)

TIL eier av bolig i Sameiet DOKK lagt i postkasse