Litt grundigere informasjon vedr. oppdateringer.

Utskrivbar versjon på denne linken

Oppdatering 19.april 2024:

Sak 9 C – ‘Håndtering av vannskade’: En utfordring av styrets virkelighetsoppfatning basert på klar og tydelig dokumentasjon fra boligeier.

 

Dette er et eksempel på hvordan en arbeidsoperasjon med  påfølgende vannskade på et topp-balkong kan gi vannskader nedover på andre balkonger.
Vi har kontaktet forsikringsselskap som sier at ved betydelige vannskader vil en erfaren forsikringsfaglig entreprenør alltid se etter andre skader; «vann renner nedover».

 

For noen år siden hadde Bryggetorget 9 slik vannskade på den vestlige (venstre) del av trappeoppgangen. Eier som forvolte skade i 7.etsje måtte betale all vannskade som var påført seksjonene nedover: Det sparte seksjonseierne for store utgifter.
Bryggetorget 9 sin østlige del (høyre i trappeoppgangen) har nå tilsvarende vannskade, som trolig skyldes tidligere eiers arbeid med utskifting av gulvbelegg på den øverste balkongen (Her  6.etasje.); uten at man hensyntok membranen.

  • Styret har hittil dekket alt arbeide med legging av ny membran. Til tross for våre gjentatte krav om forsikringsinvolvering og faglige rapporter, har vi ikke fått noen reaksjon. Styret har heller ikke merket seg alvorlig utvikling av rust og råteskader under balkongen i 6.etg.
    I ettertid melder flere av seksjoneierne i etasjene under, om vannsøl/lekkasje fra balkongen over.
  • Faglig kompetent takstmann var på befaring på vår balkong i 5.etg torsdag 18.mars 2024. Det ble funnet uakspetable råteskader og rustskader langs kantene i taket (under 6.etasjes balkong-gulv).  Fordi en erfaren taksmann vet hva han gjør, ba han om at jeg skulle ta opp noe av gulvet på min balkong: Der fant han fuktighet og vann på oversiden av en membran som lå der! Det betyr at gulvedekket på balkongen i 5.etg hadde fungert etter planen, og at overskudd av vann hadde rent nedover- langs veggen- til etasjen under. Og slik videre.

Vi mener at kommende utgifter for reparasjonene som er følgeskader av et «ukontrollert» arbeide, eller «plutselige hendelser» som det heter på forsikringsspråket, ikke skal beastes sameierene i østre fløy i Bryggetorget 9.


Det tilsvarende – med tilbakevirkende kraft – må være: Ingen sameier skal alene belastes for byggrelaterte skader.


PS: Kan dette også gjelde for skade på fasade?

Oppdatering 15.april 2024:

Årsmøtet i Sameiet Dokkbygningen Aker Brygge står overfor viktige avgjørelser. I lys av ‘Styrets vurdering’ av Sak 9 C, ‘Håndtering av vannskade…’, presenterer vi her en klar og tydelig respons som utfordrer styrets nåværende virkelighetsoppfatning.

1. Vår dokumentasjon viser tydelig: Tidligere eiers unnlatelse av å rapportere endringer på balkongen i 6.etg, den påfølgende skaden på membranen, og den kritiske vannlekkasjen som fulgte. Det er ikke snakk om treverk som står under vann eller muligheter for avrenning: Lekkasje i form av dråper over hele gulvet gir skader over tid.

2. Vi stiller spørsmål ved styrets tolkning av forsikringsdekning: Også følgeskader vil dekkes.

3. Vår henvendelse i dag er ikke en forespørsel om erstatning for balkonggulvet i vår leilighet i 5. etasje. Vi ønsker mest å klargjøre at kjernen i vår sak er ansvaret for reparasjonen av membranen under balkonggulvet i 6. etasje, samt de alvorlige råteskadene som har blitt påvist under denne balkongen – som også utgjør taket til vår balkong.

4. Vi etterlyser respons på våre forespørsler om en forsikringsfaglig inspeksjon

5. Vi krever en grundig gjennomgang av balkongens tilstand og en rettferdig vurdering av ansvaret for reparasjonene. Forskjellsbehandlingen som har kommet til syne må adresseres, og vi ber Årsmøtet om å sikre at kostnadene for reparasjon av balkongen i 6. etasje ikke urettmessig pålegges sameierne.

6. Det er avgjørende at Årsmøtet forstår at vårt forslag er konsentrert om å ta stilling til disse reparasjonsansvarene, og ikke om kostnadene for reparasjonen skal fordeles på sameierne. Vi står overfor en situasjon hvor inhabilitetsspørsmålet vedrørende styreleder Fossheim og resten av styret må tas på alvor, da de har vist støtte til Fossheim i denne saken. Dette reiser bekymring om styrets evne til å handle upartisk i Sak 9 C.

Her noen bilder fra balkongen i 6.etg samme dag overgulvet ble fjernet

20230523 Bilder membran balkong 6-etg samme dag overgulv fjernet

Saksliste rekkefølge på Årsmøtet 2024

I alle tidligere år jeg har notater fra, var valg av styremedlemmer siste post på sakslisten.  Men ikke for 2024, se her<–.

Under posten “Innkomne saker til Årsmøtet” kan vi lære å kjenne hva den enkelte står for.

Det føles kanskje bedre at valg kommer etter ‘saks-posten’ slik at vi sameiere kan være trygge på at sittende styre konsentrerer seg om sitt ansvar for håndtering av innkomne saker.

Jeg foreslår at Årsmøtet 2024 flytter ‘honorargodkjenning og valg’ til slutten på sakslisten slik det har vært alle tidligere år.

Her er 2 eposter fra Styreleder Fossheim:

Den ene i oktober 2022 beskylder oss for at vi har skiftet dekke på Balkongen i 5.etg

Den andre eposten fra juni 2023 forteller at forsikringsskade ikke er meldt til forsikringsselskapet