Systematikk sak mot Robin Lund

“Utfordringen” er om Robin Lund lar være (!) å sende fakturakravet til Forliksråd/Tingretten: Da er det vanskelig for oss å komme videre.

Likevel vil vi uansett oppnå noe: Robin Lund har – etter hva vi vet – holdt på i ca 3 år med å legge ut bilder med vanlige, dagligdags innhold som kan oppfattes som bilder man kan dele; uten å oppgi opphavsreferanse. Det kan virke som om det har vært slik helt til slutten av juni da han ble oppmerksom på at det kunne komme en samlet motstand; at Tannhjulet samlet involverte kunder: DA kom bildene med fullt navn når man søkte på Google med “Gratis god påske”.

 

1 Politianmeldelse for å ha lagt ut bilder uten navngitt opphavsrettighetshaver, i den hensikt å kunne få Google til å spore Det er den enkelte person som er fornærmet som må anmelde.  Jeg tar gjerne arbeidet med dette: Det må foreligge en spesifisert fullmakt til meg og/eller at vedkommende medundertegner anmeldelsen.

Hensikten er å få hjelp av Google til å tidsbestemme når bilder er lagt ut.

2 Tilrettelegging for beskyttelse av egen opphavsrett Robin Lund har lagt ut bilder under Google-søk “gratis god påske”. Etter flere brukere (vitner) som har funnet bildet, lå bildene uten mulighet til å finne opphavsrett-berettiget.
Senere har Robin Lund lagt ut samme bilde med tydelig opphavs-berettiget, og på det grunnlag krevd penger.Spørsmålet er: Har Robin Lund bevisst lagt ut enkle og sesongattraktive bilder uten at man kunne finne opphavsrettslig person? For deretter kreve godtgjørelse?Flere av våre brukere kan bære vitnemål.
3 Robin Lunds trusler (?) ved faktura-utsendelse Robin Lunds opptreden er relevant ved vurderingen. Opplysninger rundt dette vil kunne fremprovoseres i den sivile saken.
Våre brukere vil uttale seg.
4 Innkreving av salær + dobble gebytrer/bot.

Kan være straffbart forhold

Det er klart  at Robin Lund i tillegg til dobbelt vederlag for bildene også  krevet en «bot» og at med mindre denne også betales vil forholdet bli politianmeldt. Dette forhold kan etter vår oppfatning være straffbart.
 5 «Oppreisning» i faktura Jeg var i kontakt med Finanstilsynet 30.8: Finanstilsynet regulerer ikke alle tilfeller av pengekrav eller inkassoliknende saker som utføres av privatpersoner. Advokaten jeg snakket med var likevel klar i at «Gebyr» skal avtales. «Oppreisning» er å regne som gebyr.
6 Selskapets virksomhet:

(Stiftet/etablert 10.02.2021)

 

Selskapets registrerte formål er å levere fototjenester og annet som naturlig hører til under dette

Robin Lunds HOVEDAKTIVITET ser ut til å være innkreving av penger for opphavsrett. Også saker skjedd forut for etablering. Vi tilskriver Finanstilsynet

7 Er Robin Lunds bilder Åndsverk?

Svar : NEI

Åndsverksloven beskriver tydelig at Robin Lunds bilder IKKE er åndsverk. §23 beskriver hvordan bilder som ikke er åndsverk skal håndteres
8 Har Robin Lund opphavsrett til sitt enkle bilde? Vi bestrider ikke at han har opphavsrett.

I utgangspunktet har han krav på vederlag etter Åndsverksloven §81, men trolig IKKE hvis brukeren ikke har kunnet registrere hvem som har opphavsrett. §81 skjiller også mellom god tro/uaktsom og grov uaktsomhet. (Det skal svært mye til for å bli kjent grov uaktsom)

9 Opphavsrett til ENKLE bilder (bilder  som ikke er åndsverk) Opphavsrett beskrives i Åndsverksloven! Men er IKKE knyttet til Åndsverk
10 PRIS for bruk av ENKLE bilder; hvilket vederlag kan fotografen kreve for bruk av foto.

 

Beskrives i Åndsverklovens §81 til markedspris.
Prisene Robin Lund opererer med for enkle bilder, er betydelig utenfor prisbildet som skisseres i Åndsverksloven §81 (=markedspris)Vi kan dokumentere fra 5 store bildedatabaser at prisen for tilsvarende enkle bilde (foto) som Robin Lund presenterer er mellom NOK 14 til NOK 100. Det kommer egen dokumentasjon
11

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn