Kjernen i saken er etter vår mening dette:

  1. “Det er enighet om at Lund har krav på i det miste et rimelig vederlag for SiÅs bruk av bildet. Selve nivået for rimelig vederlag for et bilde, kr 3 466,25 inkludert merverdiavgift, er etter det retten kan se i tråd med alminnelig praksis, og er heller ikke bestridt av saksøkte.”
  2. SiÅs har også anført at det ikke var noe spesielt med bildet som tilsa at det dreide seg om et vernet bilde. Dette kan de åpenbart ikke høres med dette. Utgangspunktet etter åndsverkloven er at alle bilder er vernet som fotografiske bilder etter § 23, og i tillegg er noen vernet som fotografiske verk etter åndsverkloven § 2 bokstav f. Det er med andre ord det rettslige utgangspunktet at all bruk av bilder krever samtykke fra fotografen eller opphavsmannen i vernetiden. Det er riktignok slik at enkelte fotografer legger ut bilder på internett med et samtykke til videre spredning, men det kan ikke medføre at den som skal bruke et bilde fritas for en undersøkelsesplikt. SiÅs har ikke gjort noen forsøk på å sjekke om fotografen av dette bildet hadde samtykket til vederlagsfri bruk eller andre forsøk på å klarere bruken.
    SiÅs har misforstått åndsverklovens regler om vern for bilder. Dette er rettsvillfarelse som de selv må ta ansvar for.
  3. Det er åpenbart ikke en forutsetning for vern at fotografen merker bilder med ©, vannmerke, eller legger inn nedlastingssperre, og retten er enig med saksøker i at dette også må gjelde for vurderingen av retten til dobbelt vederlag etter åndsverkloven § 81.”

 

Bildedelings kommentar:
Vi har registrert ca 100 personer, ENK eller små foretak som ikke vil betale den svært høye og aggressive fakturaen Robin Lund har sendt dem.
Vi påpeker at det i utgangspunktet er enorm forskjell på Studentsamskipnaden og disse små foretak. Vi har uttalelser fra nestan alle sammen om at de gjorde et forsøk på å finne rettighetshaver, uten å lykkes. Det må derfor vurderes hvor store krav man skal sette til vanlige folk i en verden der Internett er full av gratis bilder på små foretaks websider og sosiale medier.

For å ønske studentene en god 17. mai, la Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ut et bilde av et norsk flagg på sin Facebook-side. Bildet hadde SiÅs funnet på nettet.
Bildet var tatt av fotograf Robin Lund, som sendte et brev og en faktura for bruk av bildet til SiÅs, men samskipnaden betalte ham ikke.
Det endte i rettssak. SiÅs ble dømt til å betale erstatning for å ha brukt et bilde uten tillatelse fra eieren.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn