Vårt mål er å engasjere alle eiere i beslutningsprosessene !

tekst

Bakgrunnen for vårt engasjement

Vår erfaring med behandling av saker til Årsmøtene i Sameiet DOKK har vært frustrerende. Styret, støttet av NPRO-stemmene og noen andre, har en tendens til å dominere avstemningene. Resultatet er ofte at forslag blir tatt til etterretning av styret uten videre handling.

Vi ønsket 14.mars 2024 å engasjere boligeierne i DOKK ved å legge et 3-siders brev i postkassen, samt å etablere www.dokkab.no slik at vi kan kommunisere.
Spørsmålet vi stiller er:
Skal boligeierne i Sameiet Dokkbygningen miste sine forsikringsrettigheter samt bære kostnadene etter byggrelaterte reparasjoner som andre har ansvar for?

–> Årsmøtet 2024 ga oss ikke svar, men 23 stemmer som ønsket åpenhet om styredisposisjoner, ble nedstemt. Det kan være motivasjon for at vi på sameieres vegne ikke skal gi opp:-)

Vennlig hilsen Inger-Lise og Kaare Mathiesen; initiativtagere til www.dokkab.no

Beboere i Dokkbygningen har lenge kjent på økende felleskostnader,
noe som påvirker både verdier og lommebøker.

Trykk på linken over for å lese artikkel fra april 2024 av Av Bård Marken; Bryggetorget 9.

Forsikringstrøbbel for sameierne i DOKK-bygningen:

 

Oppdatering 19.april 2024:

Sak 9 C – ‘Håndtering av vannskade’: En utfordring av styrets virkelighetsoppfatning basert på klar og tydelig dokumentasjon fra boligeier.

  • Vannskade på Bryggetorget 9: En arbeidsoperasjon på toppbalkongen førte til vannskader som spredte seg nedover til andre balkonger.
  • Forsikringsselskapets rolle: Ved store vannskader vil en erfaren entreprenør undersøke etter ytterligere skader, da vann naturlig renner nedover.
  • Tidligere hendelse: En eier som forårsaket skade i toppetasjen i den vestlige (venstre) del i oppgangen måtte dekke alle vannskader nedover, noe som sparte andre seksjonseiere for store utgifter.
  • Nåværende situasjon: Østlige delen av Bryggetorget 9 opplever lignende vannskader, sannsynligvis på grunn av toppetasjens tidligere eiers gulvarbeid uten hensyn til membranen.
  • Styrets handlinger: Styret har dekket arbeidet med ny membran på toppetasjens balkong, men eierseksjonen under har ikke fått respons på krav om forsikringsinvolvering eller faglige rapporter.
  • Rust- og råteskader: Alvorlige rust- og råteskader under balkongen i 6. etasje ble ikke hensyntatt av styret.
  • Rapport fra takstmann 18.mars då: Takstmann fant uakseptable råteskader og rust langs kantene på taket under balkongen i 6. etasje. Han fant også vannansamling på membran under gulvbelegget på balongen i 5.etg. “Overskuddvann” må derfor ha funnet vei nedover til andre balkonger.
  • Konsekvenser av skadene: Seksjonseiere i lavere etasjer rapporterer om vannsøl/-lekkasje fra balkongen over.
  • Ansvar for reparasjonskostnader: Det argumenteres for at kostnader for reparasjoner som følge av ukontrollert arbeid ikke skal belastes seksjonseierne i østre fløy.

Det tilsvarende må være:
Ingen sameier skal alene belastes for byggtekniske skader.

PS: Kan dette også gjelde for skade på fasade?

Mer informasjon finnes på denne linken..

Aktuelt i forbindelse med Årmøtene: Styret kan kommentere saker som sameiere har sendt inn til behandling. Vi opplever at Bryggedrift nekter å distribuere ’tilsvar’ til disse kommentarene. Det er en av grunnene til vårt ønske om å etablere en webside der boligeiere kan forsvare seg eller diskutere saker.

Kontakt: Kaare Mathiesen – Bryggetorget 9. Mob: 90 12 31 21 Epost: kaarem@gmail.com