1.Referanseartikkel

FORSLAG til “Tilsvar til Oslo Tingrett” Robin Lund versus CoOwner

Her kan du lese forslaget til "TILSVAR til Oslo Tingrett i Sak 23-095386TVI-TOSL-03 - Robin Lund versus CoOwner. Helt nederst finner du en mulighet til å laste ned dokumentet i pdf-format. Tilsvaret fra BDO-advokatene kan ikke publiseres uten samtykke fra BDO-advokatene. Jeg har ikke bedt om det på nåværende tidspunkt. TILSVAR publisert i Bildedeling Sak [...]

VIKTIGE DATOER I PROSESS MOT ROBIN LUND

VIKTIGE DATOER I PROSESS MOT ROBIN LUND 1.juli 2021 trådte endring i Åndsverklovens §85 i kraft: Alle saker som berører Åndsverkloven skal direkte inn for Oslo Tingrett. Det var usikkert om det også betydde at slike saker ikke skulle innom Forliksrådet

Rettsoppgjøret med Robin Lund “minutt for minutt”

Rettsoppgjøret med Robin Lund "minutt for minutt" VIKTIGE DATOER I PROSESSEN MOT ROBIN LUND Det er noe galt når personer som Robin Lund kan presse og true folk til å betale opptil 1000 ganger mer enn "rimelig pris" for et enkelt bilde - og slippe unna med det. Bare fordi 7 personer orket å holde [...]

Svar fra Robin Lund etter rettskraftig dom i Oslo Tingrett

2.april 2023: Det er sterkt kritikkverdig at Robin Lund ikke slutter å presse på for å få utbetalt mer penger enn han har krav på. Flere Bildedelere har på vår oppfordring ikke betalt den uhyrlig høye faktura de opprinnelig fikk for bruk av Robin Lunds enkle illustrasjon. Vi har alle ventet på fellende dom i […]

Bitt av RobinLund-Viruset?

Flere fotografer, til og med NTB !!, kopierer RobinLunds forretningsstrategi som ble dømt nord og ned i Oslo Tingrett. Hva får bilders rettighetshavere til å oppføre seg som uetiske svindlere?

Sammenheng PRIS og KVALITET illustrasjoner

Betyr bilders kvalitetsforskjell noe for pris og bruksområde? For de saksøkte er det viktig å påpeke forskjellen på bilder; kvalitet- og bruksområde Det er etter vår mening 2 hovedgrupper bilder som angår VÅR sak, og som nevnes i Åndsverkloven. Journalistiske-/nyhets-bilder / redaksjonelle bilder: En fotograf forklarte at det karakteristiske for slike bilder var at man måtte [...]

Hva er en illustrasjon?

Søk “Illustrasjoner” på Google, og få gode svar: En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller et foto som har til hensikt å forklare, belyse eller forsterke et tekst- eller meningsinnhold. Suppler med beskrivelse fra Wikipedia: En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre […]

For å sette et bilde inn i en epost…

Jeg opplever ofte at jeg ber om et bilde/illustrasjon som jeg skal bruke videre, at bildet er lagt inn i teksten i eposten. DA blir bildet korrigert til lavoppløselig skjerm-standard. Ofte ønsker jeg å få et bilde som i det minste har den kvalitet som avsender har: Da må bildet legges som vedlegg til eposten. Her […]