Rettsoppgjøret med Robin Lund “minutt for minutt”

Rettsoppgjøret med Robin Lund “minutt for minutt”

Det er noe galt når personer som Robin Lund kan presse og true folk til å betale opptil 1000 ganger mer enn “rimelig pris” for et enkelt bilde – og slippe unna med det.

Bare fordi 7 personer orket å holde ut da de ble saksøkt for rundt kr. 10.000 pr. bilde , klarte vi å etablere en mur som stanset Robin Lund.  Rettferdighet er vanvittig kostbart selv i Norge: Alene har vi ingen sjanser, men sammen kan vi klare ganske mye!

Robin Lund stevnet 7 bildedelere 27.okt 2021 for  Oslo Tingrett. Saken ble gjennomført 28.oktober 2022. Vi hadde innen den tid etablert en referansegruppe på ca 140 personer som meldte at de hadde  fått faktura fra Robin Lund. Slik kunne vi dokumenter omfanget av Robin Lunds virksomhet, hvilke type bilder han etterfakturerte, hans forretningsidé og ikke minst markedsverdien av bildene.
RETTSKRAFTIG DOM:

  • Rimelig pris for et bilde er kr. 100,- eks. mva.

Dette har stor betydning, da samtlige bilder vi har fra referansegruppen er samme type bilde som de domfelte brukte. Alle som ikke har betalt faktura fra Robin Lund eller en annen grådig fotograf, kan rolig bruke “rimelig pris” for bruk av bilde på hjemmeside eller sosiale medier.

Oslo Tingrett tok ikke på eget initiativ opp spørsmålet  om Robin Lund forsettlig hadde forledet og lokket folk til å bruke hans bilder.
Det ble heller ikke vurdert særlig om de saksøkte var lurt i en felle… Det kan være at Tingretten tok det for gitt at dersom man ikke kan finne eierskap til et bilde, så skal man ikke bruke bildet.
Dommen ble at alle bildedelere er “grovt uaktsomme”. Gevinsten er at ingen bildedeler kan komme værre ut ved bruk av denne type bilder.
RETTSKRAFTIG DOM:

  • 1 x rimelig pris (kr. 100,-) i oppreisning pr. bilde

Vår første reaksjon publisert på Tannhjulet.no
1.august 2021 så slik ut:

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn