Bildedelere

Dette dekker vår dom i Oslo Tingrett

Vi mener at vår dom har stor samfunnsmessig betydning: Den vil gjelde alle som ikke har betalt Robin Lunds “fete” faktura, De som HAR betalt, kan kreve tilbake moms på “oppreisning”, og de kan også kreve at “oppreisning” over kr. 100,- skal tilbakebetales

NÅR blir Robin Lund en kriminell?

NÅR blir Robin Lund en kriminell? Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor kan brukes til å illustrere meldinger på sosiale media og nettsider.   I årene før 2022 etterfakturerte Robin Lund etter [...]

Ankepunkter i Robin Lunds innkreving

Vi har satt opp punkter vi arbeider med, og det er disse punktene vi ønsker at dere som er rammet skal kommentere. Eller komme med nye punkter (25773)

“Bildegribbene” har landet!

Pr.1.august 2021: Nå er de første høye krav om betaling for bilder man finner på Internett kommet til tannlegene. De kravene vi har fått se, er useriøse og basert på spekulativt grunnlag. Vi har undersøkt grundig, også ved dyktig advokat: Avvis kravet! (25668)