DOMSAVGJØRELSER VI GJERNE DELER

Relevant for Bildedelere:
DOMSAVGJØRELSER som vi gjerne deler:

  1. Advokatfirma krevde 6 mill. Av VG: Fikk 6.800 + advokatreging nær 2 mill
  2. Krevde tilbakebetaling av Robin Lund: Fikk kr 9.492 i Forliksrådet
  3. Werner Jensen dømt for bedrageri, må betale 653.000 + 1 år i fengsel

1: Denne saken dreier seg om Opphavsretten contra Sitatretten, der sitatretten trumfet opphavsretten.

   Litt spesielt var det at saksøkte i “kampens hete” brukte et bilde fra en privat Facebookside. Høyesterett bestemte at verdien av bildet var kr 400 uansett antall eksponeringer!

Advokatfirmaet Rogstad gikk til sak mot VG etter at avisen brukte bilder fra deres nettside. Rogstad krevde over 2 millioner kroner i erstatning og oppreisning, men ble tilkjent kun 6.800 kroner og fikk en advokatregning på nesten én million kroner. VG hadde brukt bilder fra Rogstads nettside i en sak om «Mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel». Selv etter anke til lagmannsretten fikk ikke saksøkerne medhold. Høyesterett fastsatte at VG skulle betale en engangssum på 400 kroner per bilde123

Denne bildetvisten startet da VG publiserte en sak om Advokatfirmaet Rogstad og brukte bilder fra deres nettside. Advokatfirmaet klaget til PFU, men fikk ikke medhold. Deretter gikk de til retten og krevde 1,7 millioner kroner i erstatning og 360.000 kroner i oppreisning. Oslo tingrett ga ikke saksøkerne medhold, og de måtte betale sakskostnadene. Advokatfirmaet anket til lagmannsretten, men heller ikke der fikk de medhold. Høyesterett avgjorde at VG hadde rett til å bruke bildene, men måtte betale et vederlag. Etter forhandlinger fastsatte Borgarting lagmannsrett at 400 kroner per bilde var et rimelig vederlag basert på bildenes karakter og omfang av bruk4.

Noen linker:

  1. FINANSAVISEN 20.mars 2023: Krevde 2 millioner – fikk en advokatregning på én million
  2. M24: Advokatfirma krevde 1,5 mill kr av VG. Fikk 6800
  3. M24: Hva er prisen for et bilde?
  4. Finansavisen: Tate bildekrangel med VG

3: Werner Jensen-saken  i Oslo Tingrett 14.3.2023 resulterte i en rettskraftig dom pr. 6.nov.2023.

Kunsthandleren John Hedemark ble dømt til ett års fengsel for bedrageri etter å ha lurt kunder til å kjøpe malerier av “renommerte kunstnere”, uten å opplyse om at det var han selv som hadde malt bildene. I tillegg ble han pålagt å betale 653 443 kroner i skadeerstatning til 16 ulike fornærmede i saken. Politiet fikk også medhold i å inndra over 200 av kunstnerens bilder. Hedemark erkjente ikke straffskyld i saken. Dommen ble forsøkt anket, men både lagmannsretten og Høyesterett nektet anken. Kunstneren og kunsten lever videre, sa John Hedemark til NRK 123.

Oslo Tingretts dom i WernerJensen-saken

MEDIA var aktiv i omtalen: NRK 14.3.2023   Vårt Oslo 14.mars 2023  VÅRT OSLO 6.11.2023    Samtiden  7.11.2023   NRK 6.11.2023
NTB  og Politiet hadde også pressemelding, så mange lokalaviser omtalte med samme ord…

2: Saken gjelder krav om tilbakebetalig av for mye betalt for uriktig bruk av et påskebilde på nett.

Saken er direkte relatert til dommen vi vant i Oslo Tingrett november 2022:

Prisen for et bilde er kr. 225,-.

En øyelegeklinikk i Orkanger la 28.mars 2021 ut et påskebilde på sin Facebookside for å ønske pasientene God Påske. Klinikken er forsiktig med å bruke bilder man finner, men det var ingen informasjon om opphavsrett eller betaling på eller i nærheten av påskebildet.
Ett år etter, 11.mars 2022 fikk klinikken en faktura fra Robin Lund på kr. 9717,50.  28.mars 2022 tok de kontakt med meg, og vi korresponderte. Likevel betalte klinikke fordi press og trusler ville utsette en medarbeider mer enn ønskelig.
November 2022 kom den rettskraftige dommen vi vant i Oslo Tingrett; prisen for et slikt påskebilde ble dømt til kr 225,-
Da krevde Orkdal Øye tilbakebetaling av fakturabeløpet minus kr 225,- = kr. 9492,50

Robin Lund avviste kravet, og Orkdal Øye brakte saken inn for Forliksrådet i Kvæfjord, Harstad. Da kommer rettsgebyr kr. 1367,- i tillegg, og summen blir kr 10859,50.
Orkdal Øye fikk medhold i dom av 28.2.2024 i Forliksrådet i Kvæfjord:

Robin Lund AS dømmes til å betale kr. 10 859,50

På denne linken finner du Forliksrådets dom og all informasjon vi kan dele 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn