Kjære deg som eier leilighet i Dokkbygningen på Aker Brygge:

Inger-Lise og Kaare Mathiesen – Bryggetorget 9, er initiativtagere til denne nettsiden.
Årsmøtet 2024 for Sameiet Dokkbygningen er 22.april: Vårt mål er å engasjere alle eiere i beslutningsprosessene !

Bakgrunnen for vårt engasjement

Vår erfaring med behandlingen av saker til Årsmøtet i Sameiet DOKK har vært frustrerende. Styret, støttet av NPRO-stemmene og noen andre, har en tendens til å dominere avstemningene. Resultatet er ofte at forslag blir tatt til etterretning av styret uten videre handling.

Som respons på denne situasjonen har vi distribuert et dokument med tittelen ‘Forslag til vedtak på Årsmøtet 2024 i Sameiet DOKK’, som vi har sendt innen fristen til Bryggedrift. I tillegg til forslaget inneholder dokumentet en bakgrunnsbeskrivelse, bilder som illustrerer råte- og rustskader på balkongens takbæringer, et fullmaktsskjema og ytterligere informasjon.

I forkant av Årsmøtet den 22. april 2024, vil vi bruke vår nettside til å dokumentere og belyse problemstillingen.

I mer enn tre år har vi lidt under vannlekkasje fra balkongen over, som startet etter at den forrige eieren byttet ut hele gulvbelegget i 2016. Vi mener at denne renoveringen har skadet vanntettingsmembranen betydelig, noe som førte til at betongdekket ble mettet med vann. Dette resulterer i at vann drypper fra taket på vår balkong ved hver nedbør, gjennom ‘overvannshull’ i metallplatene.


Spørsmålet vi stiller er:

Skal boligeierne i Sameiet Dokkbygningen miste sine forsikringsrettigheter samt bære kostnadene etter byggrelaterte reparasjoner som andre har ansvar for?
.

Oppdatering 4.april 2024:

Sak 9 C – ‘Håndtering av vannskade’: En utfordring av styrets virkelighetsoppfatning basert på klar og tydelig dokumentasjon.

 • Dokumentasjonen avslører: 
  • Tidligere eiers unnlatelse av å rapportere endringer på balkongen i 6. etasje.
  • Påfølgende skade på membranen.
  • Kritisk vannlekkasje som har forårsaket langvarige skader.

 • Forsikringsdekning: Spørsmål ved styrets tolkning – følgeskader bør også dekkes.

 • Kjernen i saken: Ikke erstatning for balkonggulvet i 5. etasje, men ansvaret for reparasjonen av membranen og råteskadene under balkonggulvet i 6. etasje.

 • Krav om inspeksjon: Manglende respons på forespørsler om forsikringsfaglig inspeksjon og gjennomgang av balkongens tilstand.

 • Rettferdig vurdering av reparasjonsansvar: Forskjellsbehandlingen må adresseres, og Årsmøtet må sikre at kostnadene ikke urettmessig pålegges sameierne.

 • Inhabilitet: Se tekstboks nedenfor.

Litt mer informasjon finnes på denne linken…

Aktuelt i forbindelse med Årmøtene: Styret kan kommentere saker som sameiere har sendt inn til behandling. Vi opplever at Bryggedrift nekter å distribuere ’tilsvar’ til disse kommentarene. Det er en av grunnene til vårt ønske om å etablere en webside der boligeiere kan forsvare seg eller diskutere saker.

Kontakt: Kaare Mathiesen – Bryggetorget 9. Mob: 90 12 31 21 Epost: kaarem@gmail.com