Vårt mål er å engasjere alle DOKK-sameiere i beslutningsprosessene ! 

Bakgrunnen for vårt engasjement

Vår erfaring med behandling av saker til Årsmøtene i Sameiet DOKK har vært frustrerende. Styret, støttet av NPRO-stemmene og noen andre, har en tendens til å dominere avstemningene. Resultatet er ofte at forslag blir tatt til etterretning av styret uten videre handling.

Vi ønsket 14.mars 2024 å engasjere boligeierne i DOKK ved å legge et 3-siders brev i postkassen, samt å etablere www.dokkab.no slik at vi kan kommunisere.
Spørsmålet vi stiller er:
Skal boligeierne i Sameiet Dokkbygningen miste sine forsikringsrettigheter samt bære kostnadene etter byggrelaterte reparasjoner som andre har ansvar for?

–> Årsmøtet 2024 ga oss ikke svar, men 23 stemmer som ønsket åpenhet om styredisposisjoner, ble nedstemt. Det kan være motivasjon for at vi på sameieres vegne ikke skal gi opp:-)

Vennlig hilsen Inger-Lise og Kaare Mathiesen; initiativtagere til www.dokkab.no

Her legger vi inn oppdateringer og saker vi på vegne av boligsameierne ønsker publisert

Aktuelt i forbindelse med Årmøtene: Styret kan kommentere saker som sameiere har sendt inn til behandling. Vi opplever at Bryggedrift nekter å distribuere ’tilsvar’ til disse kommentarene. Det er en av grunnene til vårt ønske om å etablere en webside der boligeiere kan forsvare seg eller diskutere saker.

Kontakt: Kaare Mathiesen – Bryggetorget 9. Mob: 90 12 31 21 Epost: kaarem@gmail.com