FORELDELSE og FORELDELSESFRIST

Foreldelsesfristen er et viktig juridisk prinsipp som bestemmer hvor lenge en kreditor (den som har krav på betaling) har rett til å kreve inn en gjeld. La oss se nærmere på spørsmålet ditt:

 1. Foreldelsesfristens løpetid:

  • Normalt begynner foreldelsesfristen å løpe fra det tidspunktet kravet oppstår. For eksempel, hvis du mottok en feilutbetaling i 2019, ville foreldelsesfristen normalt starte fra den datoen.
  • Imidlertid kan det være unntak. Hvis du først blir klar over feilutbetalingen senere, kan det påvirke foreldelsesfristen.
 2. Kunnskap om bakenforliggende årsaker:

  • I noen tilfeller kan foreldelsesfristen utsettes hvis du først blir klar over feilutbetalingen etter at den har oppstått. Dette kan være relevant hvis du ikke var klar over de bakenforliggende årsakene til feilutbetalingen før senere.
  • Hvis du først får vite i 2022 at flere har blitt truet og presset til å betale, kan dette potensielt påvirke foreldelsesfristen. Det kan argumenteres for at fristen bør løpe fra 2022, siden du først da ble klar over de omstendighetene som omgir feilutbetalingen.
 3. Rettspraksis og individuelle vurderinger:

  • Det er ingen absolutte regler for dette, og rettspraksis kan variere. Hver sak blir vurdert individuelt basert på faktum og omstendigheter.
  • Hvis du befinner deg i en situasjon der du mener at foreldelsesfristen bør løpe fra 2022, anbefaler jeg at du søker juridisk rådgivning. En advokat kan gi deg mer presis veiledning basert på de spesifikke detaljene i saken din.

Husk at dette er generell informasjon, og det er alltid lurt å konsultere en juridisk ekspert for å få nøyaktig råd som gjelder din situasjon.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn