Dommen i Oslo Tingrett 4.10.2023

Dom i Oslo Tingrett. Avsagt 04.10.2023. Saksnr.: 23-095386TVI-TOSL/03
Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende.

Saken Gjelder: Robin Lund sendte en faktura pålydende 10 075 kroner for urettmessig bruk av et bilde av Norges Bank.
Kravet er i stevningen nedjustert til 6 975 kroner ved at Lund ikke lenger gjør krav på erstatning for brudd på navngivelseplikten. Saksøkte har anført, blant annet under henvising til Oslo tingretts dom av 4. november 2022, at et rimelig vederlag i dette tilfellet utgjør 225 kroner. Beløpet på 225 kroner er betalt til Lund.

DOMMEN ble i forenklet og tydelig versjon, slik:

  1. CoOwner AS betaler 500 + mva = kr 625 for bildet, med tillegg kr. 500 for urettmessig bruk; totalt kr 1125,-
  2. Robin Lund dømmes til å dekke sakskostnader for CoOwner AS med 2 500

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn