TINGRETTEN

Vi vant en viktig seier i Tingretten

28.oktober 2022 ble vår sak satt i Oslo Tingrett. 4.nov 2022 kom dommen – I det store bildet i vår favør. Og Robin Lund anket dommen til Borgarting Lagmannsrett.

BILDEBRUK og FAKTURAKOPIER alle saksøkte

Det er kun tidsrommet 28.2.2018 – 26.3.21 som er interessant for å påpeke de muligheter de saksøkte hadde for å finne opphavsperson/rettighetshaver til illustrasjonen de brukte.

FAKTURA-VEDLEGG mm. FRA ROBIN LUND

Robin Lund kommer med kraftige beskyldninger og dårlig skjulte trusler for å presse fakturamottaker til å betale. Advokaten følger opp i Prosess-skrift