PRISSETTING

PRIS på bilder; illustrasjoner til bruk på Internett

Her er dokumentert markedspris på illustrasjonsbilder vi deler på Internett . Enkle, vanlige bilder finner vi i proffesjonelle bildedatabaser, til en svært hyggelig pris. PS Bildet med rammer er hentet fra 123RF.com, og kostet 2 credits; kr. 30 Mange tilbydere bruker betegnelsen illustrasjoner på bilder/tegninger som bærer preg av å være laget innendørs med fotoapparat eller PC/datamaskin/nettbrett/mobil. [...]

Betyr bilders kvalitetsforskjell noe for pris og bruksområde? (2-TR)

For de saksøkte var det viktig å påpeke forskjellen på bilder; kvalitet- og bruksområde Det er etter vår mening 2 hovedgrupper bilder som angår VÅR sak, og som nevnes i Åndsverkloven. Journalistiske-/nyhets-bilder / redaksjonelle bilder: En fotograf forklarte at det karakteristiske for slike bilder var at man måtte være på plass/på stedet man måtte være [...]

Obligatorisk kreditering er IKKE bransjestandard

Internett oversvømmes av gratis bilder der kreditering ikke er obligatorisk . Flere millioner bilder er gratis, og brukes i stor utstrekning i sosiale medier og på enkle hjemmesider der vanlige folk redigerer.