BILDEDELING_1

Robin Lund respekterer IKKE Oslo Tingretts dom!

Alle illustrasjonene til Robin Lund er maken til de domfelte. Prisen er bestemt ut fra samme vilkår som for ALLE bildedelere vi har oversikt over. Robin Lund vil fortsette å presse på for å få urimelig betaling

Obligatorisk kreditering er IKKE bransjestandard

Internett oversvømmes av gratis bilder der kreditering ikke er obligatorisk . Flere millioner bilder er gratis, og brukes i stor utstrekning i sosiale medier og på enkle hjemmesider der vanlige folk redigerer.