Hvordan starte et søksmål?

Hvordan starte et søksmål?

Jeg svarer på henvendelser fra mange av dere – og er veldig glad for engasjementet flere av dere viser. Rettferdighet – selv i Norge – kommer ikke av seg selv. Rettferdighet kan dessuten være urimelig kostbar – så kostbar at det er håpløst å stå alene.
Rettssaken med Robin Lund ble brutto på ca en kvart million. Netto etter det vi fikk tildømt av retten, rundt 120000 bare i advokatregninger. Delt på 7 saksøkere så sier det seg selv at det lønner seg å betale Robin Lund dersom man tror man taper og samtidig føler seg alene.
Men sammen står man altså sterkere, noe dommen i Oslo Tingrett bekrefter: Med deltakelse fra over 100 “ofre” for Robin Lund så har vi klart å sette sammen en grundig og troverdig dokumentasjon av bl.a. hendelseforløp, forskjellen på type bilde, markedspris for alle typer bilder, og størrelsen på gebyr.

Og det er et viktig poeng: De bildedelere som FØR okt. 2022 tapte i forhørsretter eller Tingretter, hadde ikke en sjanse til å bevise at Robin Lund var en utspekulert kjeltring som uten avtale sendt store fakturaer.  Etter dommen i Oslo Tingrett KAN det være mulig å få “tatt litt igjen”:

Borgarting Lagmannsrett har bestemt at alle saker som angår Åndsverksloven skal direkte inn til Oslo Tingrett, uten å gå gjennom forliksrådet.
Alle dere som tenker å gå videre mot Robin Lund, kan vise til at dere vil tydeliggjøre forståelsen av dommen i Oslo Tingrett.

Småkravsprossess ??  Hva er det?

FORDI kronesummen pr. person/foretak er så lav, vil jeg tro saken vil bli behandlet som “småkravssak”: Alt som har med vår bruk av åndsverk/illustrasjoner og dommer i den sammenheng, skal DIREKTE inn for Oslo Tingrett.
Som du ser av linkene, er utgiftene overkommelige, og man trenger ikke å bruke advokat.
.
.
Alle bildedelere som synes dette er viktig kan trekke veksler på den dokumentasjon jeg har hentet inn, og på den innsendte dokumentasjon over hundre personer/foretak har sendt inn. Og all dokumentasjon er tilgjengelig for deg 🙂
Samtidig vil jeg tro at flere i samme båt kan stå bak en eventuell prosess: Man behøver ikke gruppesøksmål, da jeg forventer at dommen vil gjelde alle bildedelere; som nå. Og saksomkostningene er små, og lett å dele.
MEN: Hva man skal saksøke om, bør diskuteres og sjekkes med f.eks. advokat Sollie. Slik henvendelse er ikke kostbar…

Jeg har tidligere tenkt følgende søksmål – litt unplugged:
  1. De som ikke har betalt, eller har betalt iht dommen i Oslo Tingrett
    • Kreve dom på at dommen gjelder alle som har tilsvarende illustrasjon som de saksøkte
    • Kreve tilsendt kreditnota på differansen av tilsendt faktura og domsbeløpet.
  2. De som allerede har betalt et beløp større enn dommen
    • kreve tilbakebetaling av mva på Oppreisning
    • kreve tilbakebetaling av differansen for ett eller 2 oppreisningsbeløp, da dommen lyder Oppreisning for
Det er mulig at man “i flokk” kan bringe kreditnota og mva-refusjon direkte inn for Skatteetaten

Starte en SMÅKRAVSPROSESS

kunnskaps-referanser

 

Start med å lese på Norges domstoler. Trykk på denne linken, og trykk deretter på boksen “Småkrav, gruppesøksmål og skjønn” :
Småkravsprosess er en enkel, rask og billig behandling av krav på under 250 000 kroner. Partene skal kunne klare seg uten advokat (prosessfullmektig) og behandlingen skal skje skriftlig. Tvisten må fremmes direkte til Oslo Tingrett:  Rettsgebyret for å fremme saken  er pr. 1. januar 2023 kr. 1 243.  (Iht. lov kan ikke saken først fremm

 

Et par linker til advokater:

23. mars 2023 sendte jeg følgende henvendelse til Skatteetaten ved pålogging og bruk av etatens skjema:

20230328 Henvendelse til skatteetaten om mva på oppreisning

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn