Utsendt til alle bildedelere

6.mai 2023   Kjære alle «Bildedelere»
Vi må ta inn over oss at Robin Lund vil forsøke alle lovlige og ulovlige triks for å presse penger ut av dere.
DU SKAL IKKE betale mer enn norske kr. 225,- pr. bilde.

  har vi en rettskraftig dom som har betydning for alle som på ett eller annet vis har har brukt et bilde de fant tilgjengelig på internett.
Vi vant det vesentlige: Oslo Tingrett bedømte våre bevis på verdi av alle illustrasjoner; bilder og fotos, til å ha en rimelig pris kr 100,- eks. Mva.
Dessverre mente retten at hovedregelen er at dersom man ikke finner informasjon om rettigheter, så skal man la være å bruke bildet.
Og idømte et gebyr for «grov uaktsomhet» = kr. 100.  Derfor fikk vi tilkjent i underkant av halvparten av de samlede sakskostnader.

Det aller viktigste er at dommen i Oslo Tingrett helt sikkert dekker:*

 1.  ALLE som har fått faktura fra Robin Lund; enten dere har betalt bare litt eller ikke betalt noe
 2.  ALLE som får eller har fått faktura fra personer eller foretak som kopierer Robin Lunds forretningsidé; RobinLund-Viruset **
 3. ALLE som har betalt moms på “oppreisning” kan kreve det tilbakebetalt

Dere som HAR betalt kan trolig kreve tilbakebetalt alle beløp over kr. 100 i “oppreisningsgebyr

** RobinLund-viruset er noe vi også må forholde oss til: Personer og foretak som synes forretningsmodellen til RobinLund er tiltrekkende.
Det mest oppsiktsvekkende er at selveste NTB blir påstått å stå bak innkreving via en dansk svindler.
Dette tar vi tak i, men husk at ALLE må forholde seg til dommen i Oslo Tingrett.  Vi oppdaterer deg på www.bildedeling.no

ca. 10.april 2023

Robin Lund er frekk nok til ikke å respekterer Oslo Tingretts dom

Bakgrunnen for denne informasjonen er vår utsendelse 1.april 2023, og detaljert informasjon på
Robin Lunds epost til alle som har bedt om kredit for mva-belastning og/eller kredit for faktura som ikke skal betales iht dom i Oslo Tingrett 

Du skal ikke bekymre deg når Robin Lund fremdeles mener å kunne kreve betaling for opprinnelig krav-faktura!

Flere Bildedelere har på vår oppfordring ikke betalt den uhyrlig høye faktura de opprinnelig fikk for bruk av Robin Lunds enkle illustrasjon. Vi har alle ventet på fellende dom i Oslo Tingrett, og nå henvender bildedelerne seg til Robin Lund for å få kreditfaktura på opprinnelig faktura, slik at de kan betale de kr 225,- som dommen lyder på. Bildedelerne har også krav på tilbakebetaling av mva. på “Oppreisningsgebyr”.

Eksempel på svar fra Robin Lund:
“Dommen som det vises til har ikke relevans for dette spesifikke kravet, jeg kan vise til likelydende krav som har fått fullt medhold i domstolen.
Det fordres at fnr XXXX gjøres opp som fremsatt.”

OBS: IKKE betal kr 225,- før du har fått kreditnota!

Kamel pixabay 150x150

De 7 personer som Robin Lund har saksøkt har svelget en kamel  fra dommen i Oslo Tingrett: Ved å akseptere at man har handlet «grovt uaktsomt», så favner dommen ALLE bildebrukerne vi har oversikt over (ca 350 stk.): Som skyld-betegnelse kan man ikke falle lavere enn “grovt uaktsom”- og derfor er profilen til ALLE våre bildedelere identiske med de saksøkte. Tingretten har satt absolutte verdier på “rimelig pris” for illustrasjonene og oppreisningsgebyr.
Derfor er dommen i Oslo Tingrett så viktig, og derfor er det så viktig at Borgarting Lagmannsrett avviste å endre den.

Dommen i Oslo Tingrett mot Robin Lund er universell, og er relevant for alle bildedelingsforhold vi kjenner til

Vi (Bildedeling) har kontaktet Skatteetaten for å få hjelp til å inndrive for mye innbetalt merverdiavgift. Vi har også plan om å kontakte regnskapsselskapene som Robin Lund har brukt.

===================

Dommen i Oslo Tingrett er stadfestet av Borgarting Lagmannsrett, og er rettskraftig:

 • Rimelig pris for et illustrasjonsbilde er kr. 100,- + mva
 • Oppreisningsgegyr for bruk er kr 100,- fordi illustrasjonen er brukt grovt uaktsomt
 • Mva skal ikke beregnes av gebyret

6. april 2023

Har du betalt Robin Lund kr 225,- eller ingenting i det hele tatt?

Nå er det flere av dere som har krevd kreditnota for differensen på opprinnelig fakturabeløp fra Robin Lund og til domsbeløpet i Oslo Tingrett kr. 225,-
Og Robin Lund har nå sendt svar til flere der han forsøker å presse deg for mer penger; og avviser kravet: Det er utenkelig at Robin Lund kommer noen vei med fortsatt å kreve noe i det hele tatt. Han vet at han aldri vil få rettens medhold, dommen i Oslo Tingrett er klar

Kort sagt er du i en heldig situasjon:

 • Har du betalt kr 225: Hvis du IKKE får kreditnota kan du la være å betale forsinkelsesrente.
 • Har du ikke betalt noe som helst: Hvis du IKKE får kreditnota lar du være å betale

Instruksjoner til dere slik at jeg kan ta mva-situasjonen opp med Skattemyndighetene!!:

Dere som har betalt inn kr. 225,- eller ingenting i det hele tatt
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
 • EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
 • TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det innbetalte/tilkjente beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett.  Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)

6. april 2023

Har du betalt Robin Lund etter originalfaktura?

Dere som har betalt inn penger etter originalfaktura
Dommen i Oslo Tingrett åpner for en god del tilbakebetalingsmuligheter. Uansett om du har betalt hele eller deler av fakturabeløpet, så gjelder det å følge med her: Jeg sender informasjon fortløpende.
a. Utgangspunktet er om vi kan gjøre noe med prisen på selve bildet: Det er lov å lure folk, så kampen om dette kan være uviss.
b. Dommen i Oslo Tingrett sier at “oppreisning” skal være den rimelige prisen for ett bilde, og retten sier rimelig pris = kr. 100
c. Oppreisning skal ikke belastes med mva. Ref. skatteloven og at Robin Lund oppdaget dette ca sept. 2021 da han sluttet å legge mva på oppreisning.
.
Foreldelsesfrist?
Dersom det har gått over ca 3 år siden faktura, og du skal kreve mva på oppreisning tilbake, kan du legge til følgende setning:
Jeg krever tilbakebetaling av mva for oppreisning, Kr. xxx.  I henhold til Norsk Lov løper foreldelsesfrist fra den dato jeg ble kjent med at det er ulovlig å beregne mva av gebyret “oppreisning”. Jeg ble kjent med dette da dom i Oslo Tingrett ble publisert nov 2022. (eller annen dato du er komfortabel med)
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota / tilbakebetaling
TEKST: Iht. faktura XXXX har vi betalt “Oppreisning” med beløp kr………  I henhold til rettskraftig dom i Oslo Tingrett skal det kun betales ett oppreisningsgebyr som er beregnet til kr. 100,-. 
Dersom dette er aktuelt for deg skal du legge til setningene:  
Skatteetaten har informert om at det ikke skal beregnes mva av “Oppreisningsbebyret”, og mva-beløpet som er innbetalt skal også tilbakebetales meg. 
Jeg gjør oppmerksom på at utelatt retur av mva-belastning blir rapportert tii Skattetaten for videre innkreving.
Jeg krever at “for mye betalt” kr. ……….. betales til min/vår konto…………………..  innen  (legg til en dato fram 3 uker). 
–>
Jeg bruker informasjonen til å fronte dine interesser overfor Oslo Tingrett og overfor skattemyndighetene.

1.april 2023:

Dette må “ofrene” for Robin Lund gjøre:
Som dere tidligere ble informert om: Robin Lund anket dommen i Oslo Tingrett til Borgarting Lagmannsrett
Borgarting Lagmannsrett avviste anken og tillot ikke videre behandling i retten
Robin Lund kunne anke avgjørelsen i Lagmannsretten inn for Høyesterett; noe vi var usikre på om han ville gjøre.
I forrige uke fikk vi vite at Borgarting Lagmannsretts avgjørelse ikke var anket, og dommen i Oslo Tingrett er dermed rettskraftig.
Denne dommen har enorm betydning for Robin Lunds pengeutpressingsforetak: Hvis vi sammen bruker alle plasseringsmuligheter og videresendingsmuligheter for å spre nyheten om at Robin Lunds faktureringsmetoder er ulovlige, så ødelegger vi Robin Lunds kriminelle og forsettlige  svindelforetak for å lure og presse vanlige folk til å betale uhyrlige summer for enkle illustrasjonsbilder.
Dommen mot Robin Lund vil gjelde ALLE bildebrukere av alle 
tegninger, fotos, fotomontasjer og datamontasjer som kan tilhøre 
gruppen “illustrasjonsbilder” som vi har dokumentert på nettsiden vår.
 
Dommen gjelder også de som jeg/vi ikke har kontakt med, samt alle 
som har fått tilsvarende fakturaer fra opphavsrettslige type Robin Lund.
 
 
Jeg deler dere inn i grupper, og ber dere følge anvisningene mine – og være tålmodige:-) På den måten får vi oppfylt våre rettigheter
Gruppe A: Dere som har betalt inn kr. 225,- (og intet annet) – i henhold til dommen i Oslo Tingrett
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det innbetalte beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett.  Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)
Gruppe B: Dere som ikke har betalt noe inn i det hele tatt
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det tilkjente beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett. Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)
Gruppe C: Dere som har betalt inn penger etter originalfaktura
Dommen i Oslo Tingrett åpner for en god del tilbakebetalingsmuligheter. Uansett om du har betalt hele eller deler av fakturabeløpet, så gjelder det å følge med her: Jeg sender informasjon fortløpende.
a. Utgangspunktet er om vi kan gjøre noe med prisen på selve bildet: Det er lov å lure folk, så kampen om dette kan være uviss.
b. Dommen i Oslo Tingrett sier at “oppreisning” skal være den rimelige prisen for ett bilde, og retten sier rimelig pris = kr. 100
c. Oppreisning skal ikke belastes med mva. Ref. skatteloven og at Robin Lund oppdaget dette ca sept. 2021 da han sluttet å legge mva på oppreisning.
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota / tilbakebetaling
TEKST: Iht. faktura XXXX har vi betalt “Oppreisning” med beløp kr………  I henhold til rettskraftig dom i Oslo Tingrett skal det kun betales ett oppreisningsgebyr som er beregnet til kr. 100,-. 
Dersom dette er aktuelt for deg skal du legge til setningene:  
Skatteetaten har informert om at det ikke skal beregnes mva av “Oppreisningsbebyret”, og mva-beløpet som er innbetalt skal også tilbakebetales meg. 
Jeg gjør oppmerksom på at utelatt retur av mva-belastning blir rapportert tii Skattetaten for videre innkreving.
Jeg krever at “for mye betalt” kr. ……….. betales til min/vår konto…………………..  innen  (legg til en dato fram 3 uker). 
Dette innebærer en god del arbeide for Robin Lund.
Likevel er det en del “blant dere” som vil prøve å straffe “forsettlige handlinger for å presse folk for penger”: Dette er et “aktverdig tiltak for allmenn etikk i vårt samfunn”

26. febr 2023

Dommen sier du er “Grovt uaktsom”:

 • I en tidligere epost fortalte jeg at vår advokat Sollie rådet de 7 saksøkte til å akseptere at handlinge de hadde gjort, var “grovt uaktsom”: Litt følelsesmessig leit, men sett i lys av at vårt krav til BILDEPRIS og OPPREISNING/BOT ble vurdert slik vi ville, var det økonomiske resultatet slik at man kunne tåle en noe uvant betegnelse.
 • Rådet fra Sollie om å akseptere grov uaktsomhet kan vise seg å være genialt: Absolutt ALLE som har brukt et bilde uten forhåndsavtale vil kunne bruke “oppreisning” = rimelig pris for bilde; pr. nå kr. 100. Uansett vil dette gjøre at nesten alle som mottar denne eposten vil kunne bruke dommen. Også fordi dommen slår fast at det er dokumentert maks kr 100 +mva for denne type bilder. Og det er det jeg forsøker å gjøre: Hente inn det bildet (eller en kopi) av bildet dere har brukt: Og 99% av dere har brukt et “tilsvarende bilde som retten mener er verd kr. 100,-  Ved en eventuell ny sak vil rimelig pris være vesentlig, og vi mener det er umulig å komme utenom markedspris, der vi utvider vår dokumentasjon…
 • Nå er det krefter som har fortalt meg at vi kan gå veien om Politiet for å vurdere Robin Lunds framgangsmåte: Er DEN ulovlig (ref.: eldre, forelskede menn/kviner som har betalt rundt 1 mill til beiler: I utgangspunktet ikke ulovlig, men omfanget har fått handlingen til å bli svindel.

23.februar 2023:
FØR vi visste om Borgartings avgjørelse ville bli anket inn for Høyesterett.

På nettet har jeg lagt ut anketilsvaret som vi utarbeidet sammen med advokat Fredrik Sollie: Han har lagt ned svært mye arbeide i dette – og foreløpig overbevist Borgarting lagmannsrett om at saken har kommet så langt som rimelig er. Borgarting Lagmannsretts avgjørelse kan bli anket inn for Høyesterett innen 4 uker, og det er viktig at vi i forkant  legger litt mer arbeide inn i å dokumentere priser og å dokumentere at de fleste databaser som tilbyr illustrasjoner ikke krever kreditering på normale websider eller sosiale medier:  En god start (se nettsiden) er at Robin Lunds advokatfirma ikke har kreditert bilder de har brukt, og at en professor i opphavsrett “ikke fant informasjoner rundt bildet; og dermed brukte det på sin nettside – uten kreditering.

Jeg mener vi må gå ut fra at dommen i Oslo Tingrett blir stående, og da vil jeg tenke framover:

“Grovt uaktsom”:

 • I en tidligere epost fortalte jeg at vår advokat Sollie rådet de 7 saksøkte til å akseptere at handlinge de hadde gjort, var “grovt uaktsom”: Litt følelsesmessig leit, men sett i lys av at vårt krav til BILDEPRIS og OPPREISNING/BOT ble vurdert slik vi ville, var det økonomiske resultatet slik at man kunne tåle en noe uvant betegnelse.
 • Rådet fra Sollie om å akseptere grov uaktsomhet kan vise seg å være genialt: Absolutt ALLE som har brukt et bilde uten forhåndsavtale vil kunne bruke “oppreisning” = rimelig pris for bilde; pr. nå kr. 100. Uansett vil dette gjøre at nesten alle som mottar denne eposten vil kunne bruke dommen. Også fordi dommen slår fast at det er dokumentert maks kr 100 +mva for denne type bilder. Og det er det jeg forsøker å gjøre: Hente inn det bildet (eller en kopi) av bildet dere har brukt: Og 99% av dere har brukt et “tilsvarende bilde som retten mener er verd kr. 100,-  Ved en eventuell ny sak vil rimelig pris være vesentlig, og vi mener det er umulig å komme utenom markedspris, der vi utvider vår dokumentasjon…
 • Nå er det krefter som har fortalt meg at vi kan gå veien om Politiet for å vurdere Robin Lunds framgangsmåte: Er DEN ulovlig (ref.: eldre, forelskede menn/kviner som har betalt rundt 1 mill til beiler: I utgangspunktet ikke ulovlig, men omfanget har fått handlingen til å bli svindel.

Nå kan dere ta en titt på posten “PRIS på bilder; studio-illustrasjoner til bruk på Internett” som ligger på bildedeling.com: Jeg tar med glede imot flere priser fra flere databaser!

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn