BILAG Klinikk Stikk og Aasan nevner journalistisk bilde våren 2021

BILAG Klinikk Stikk og Aasan nevner journalistisk bilde våren 2021

Begge parter har tilskrevet advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt:

Fra: Klinikk Stikk <post@klinikkstikk.no>
Sendt: mandag 10. mai 2021 14.10
Til: Elisabeth Skatvedt <esk@binghodneland.no>
Emne: Re: Rettstridig bruk av fotografi [BHA‐LEGAL.FID106202]

Klinikk Stikk ønsker et fakturagrunnlag for bildet Robin Lund fakturerer for, men han
nekter å gi dette. I eposten fra dere fremstår det at han har brukt norsk journalistlags
sats for redaksjonell bruk av allerede fotografert bilde, men vi kan dokumentere at
veiledende priser for denne type stockfotografi er langt fra beløpet Robin Lund
krever. Dere kan selv kontakte norsk jounalistlags forbund og få bekreftet at den
satsen for journalistisk bruk ikke er ment å gjelde stockfotografi av denne type. At
priset på stockbilder er langt lavere kan vi se både fra hjemmesidene han selv linker
til via robinlund.no og fra hannemyr som han refererer til i eposten. Av den grunnen
ønsker vi en dokumentasjon på grunnpriset. Bransjestandarden for stockfotografier er
ikke samme som journalistlaget sine satser.

 

Fra: Sondre Aasan <sondreaasan@hotmail.com>
Sendt: fredag 19. februar 2021 00.39
Til: Elisabeth Skatvedt <esk@binghodneland.no>
Emne: Svar på prosessvarsel

Difor var vi i utgangspunktet ikkje innstilt på å betale to
ganger normalpris for fotografiet. Og det var sjølvsagt uaktuelt å legge prisinga i Robin Lund
sitt krav til grunn, som var meir enn seks gonger høgare enn hans eige prisliste. Vi meiner
også det uansett er kunstig å ta utgangspunkt i Norsk Journalistlags (NJ) prismodell. Dette
fotografiet, eller fotomontasje, er nokså generisk, truleg tatt i eit studio. Det kan til dømes
ikkje samanliknast med eit journalistisk foto tatt i ein krigssituasjon, til bruk av store
mediehus.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn