TINGRETT ANDRE SAKER

DOM MOT STUDENTSAMSKIPNADEN i ÅS

For å ønske studentene en god 17. mai, la Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ut et bilde av et norsk flagg på sin Facebook-side. De ble dømt i Oslo Tingrett 9.feb.2021

Sitatretten; VG vant i Borgarting Lagmannsrett

DOM LB-2020-164203. VG brukte bilder uten tillatelse i en spesiell sak. I Åndsverkloven er det regler om “Sitatrett”, og derfor vant VG. Mange detaljer om innhold i Åndsverkloven har betydning for vår sak 🙂