BILDEDELING_PRAKTISK

Er Robin Lunds advokater også bildetyver?

Og grovt uaktsomme? BingHodnelands advokater forsvarte Robin Lund med at bildedelere MÅ straffes for manglende kreditering: BingHodneland mangler kreditering på både hjemmesider og Facebook?

Er jussprofessor Olav Torvund grovt uaktsom?

Og en vanlig bildetyv? Olav Torvund er Professor ved det juridiske fakultet UiO med arbeidsfelt opphavsrett. I intervju i Aftenposten forteller han at han brukte et bilde der det ikke var informasjon om opphavsrett. Dette er spennende for oss….