Har du betalt Robin Lund kr 225,- eller ingenting i det hele tatt?

Nå er det flere av dere som har krevd kreditnota for differensen på opprinnelig fakturabeløp fra Robin Lund og til domsbeløpet i Oslo Tingrett kr. 225,-

Og Robin Lund har nå sendt svar til flere der han forsøker å presse deg for mer penger; og avviser kravet: Det er utenkelig at Robin Lund kommer noen vei med fortsatt å kreve noe i det hele tatt. Han vet at han aldri vil få rettens medhold, dommen i Oslo Tingrett er klar

Kort sagt er du i en heldig situasjon:

  • Har du betalt kr 225: Hvis du IKKE får kreditnota kan du la være å betale forsinkelsesrente.
  • Har du ikke betalt noe som helst: Hvis du IKKE får kreditnota lar du være å betale

Instruksjoner til dere slik at jeg kan ta mva-situasjonen opp med Skattemyndighetene!!:

Dere som har betalt inn kr. 225,- eller ingenting i det hele tatt
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
  • EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
  • TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det innbetalte/tilkjente beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett.  Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn