SØNDAG 11. desember kl. 18:00

Vi hadde et digitalt møte kl. 18.00, Arben Mena, Janikke fra Bodø fysio, Sondre (falt ut av tekniske årsaker), Niklas og Kaare
Litt Brainstorming og utveksling ideer

A. FORSETTLIG vill-ledning om opphavsrettslig bruk

Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk emd videre) sier svært mye om plikter til den som bruker et fotografisk verk eller illustrasjon, men nærmest ingen ting om de plikter en rettighetshaver har når vedkommende formidler sine fotografiske verk eller illustrasjoner.
Tilsvarende opplever vi i samfunnet på andre områder: Forføre og bedra gamle damer er kanskje forkastelig og uærlig, men ulovlig/kriminelt er det i utganspunktet ikke. Likevel leser vi at påtalemyndighet og politi engasjerer seg i etterforskning og straffeforfølgelse i enkelte saker der det virker som om utgangspunktet er «betydelige beløp» for enkeltpersoner og samfunnet.
Vi ønsker å få vurdert vår sak i lys av et én person forsettlig vill-leder så enkeltpersoner at summen blir beløp i millionklassen: Overskrider Robin Lund noen grenser slik at hans virksomhet må karakteriseres som ulovlig og kriminell?

B. Oppsett; sammenlikning pris på Illustrasjons- fotos

Vi har et kjempefint oppsett som tar opp priser på illustrasjoner – som likner mest på tegninger.
Jeg tror motparten vil fokusere ilustrasjon-fotos – og påstå at deter noe helt annet enn tegnionger.
Nå finnes det masse rimelige (og gratis) illustrasjonsfotos – så VI må lage en liknende oversikt som på bildedeling ? ( https://tannhjulet.no/blog/2021/10/12/pris-pa-bilder-til-bruk-pa-internett/ )

C. Robin Lund møter i Lagmannsretten

Da MÅ vi ha et vitne som kan en del om fotografering og hva som er vanlig – og som kan forberede oss: Niklas er vel mannen der?
Og vi/jeg trenger innspill

D. Har Robin Lund vært redd for å bli kopiert?

Han har etterfakturert siden senest 2015, til tross for at han har skrevet om tyveri av bildene sine og til tross for at folk har minnet ham på at han enkelt kunne sette merker på bildene sine eller lagt inn informasjon.
Så hvorfor har han ikke gjort dette?
Svar: Fordi etterfakturering er et ledd i en strategiplan – og IKKE salgsplan – for å kreve penger fra folk som bruker bildene han hevder er hans. Hans målgruppe er folk som mener og tror at bilder som tilbys gratis eller deles på sosiale mediere, ER bilder til gratis bruk

E.  Morgenbladets intervju

Skal rettsapparatet inn og sette pris på bilder? Norsk Journalistforbund tillegger vekt på journalistiske bilder, ikke etterfakturering
20221111 Morgenbladet Kultur; artikkel

F. Definisjonen på en fotograf?

Lund skriver i en kommentar til Morgenbladet at han mener bransjen vil være tjent med en mobilisering mot omstolens vurdering og at det vil bli svært vanskelig å ha fotografi som levebrød med en allmenn oppfattelse av at prisen på et fotografi er hundre kroner.
“Fotografers rettsvern blir helt utvisket” skriver advokat Elisabeth Skatvedt, Lunds advokat”

G. Blir saken utvidet når den kommer til lagmannsretten?

Kan vi legge fra nye vinklinger?

H.  Skal vi lage en sammenstilling og kommentar til media / pressen?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn