Robin Lund AS har anlagt sak mot 7 personer/firma han mener har krenket hans rettigheter til bilder. Vanligvis har enkeltsaker gått til Forliksrådet, men av taktiske grunner (må vi tro) har Robin Lund krevd fremme sakene direkte for Tingretten. Tingretten motsatte seg dette, og Robin Lund anket til Borgarting Lagmannsrett. Langmannsretten vedtok i doms format at Robin Lund kan fremme saken direkte til Tingretten.

Der står vi nå – og det er usikkert når saken vil komme opp; trolig ikke før sent på høsten.

Det er sendt ut mange krav om betaling fra Robin Lund:
Faktura med krav om betaling for et bilde, samt “Oppreisning” x 2, slik at kravene er ca 10.000 pr.stk.
Alle disse vil nå kunne vente til Tingrettsaken er over, og det betyr at dere som nå bestrider fakturaene kan senke skuldrene.

Men det vesentligste:

Dette er en stor og alvorlig sak der vi sammen må kjempe med nebb og klør: Vi skal vinne dette slik at kjeltringer som Robin Lund ikke kan ture fram slik de ønsker og vil.
      Derfor er dette viktig for ALLE OSS.

Det må også komme endringer for dere som allerede har betalt: 

Dere blir underrettet underveis, samt bedt om hjelp.
Skriv gjerne om du har noen spørsmål. Bruk “Robin Lund” + hva det dreier seg om, i subjekt-feltet

Foreløpig finner du informasjon på https://tannhjulet.no/bildedeling/

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn